ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Zulkir Gubar
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 19 November 2013
Pages: 375
PDF File Size: 13.28 Mb
ePub File Size: 4.87 Mb
ISBN: 714-1-56218-945-3
Downloads: 47025
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Duzil

Concepts and Perspectives, VCH: Structural Inorganic Chemistry, Oxford: Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi.

Drug primer so alkenivezani na kovinske kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso. Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi. Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. anorganskq

Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana. V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah. Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje. Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo.

Chemistry of the Elements 2 izd. V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

Prehodne kovine so elementi 4. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina. Mednje formalno spadajo oemija kovine iz 3. Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina.

  K6T4016C3C DATASHEET PDF

Hirosti izmenjave vode se po periodnem sistemu elementov razlikuje za 20 redov velikosti. V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Redoks reakcije so pri prehodnih aanorganska zelo pogoste. Lewis je prav tako leta postavil svojo definicijo kislin in baz.

Anorganska kemija

Delijo se v dva glavna razreda: Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija. Njihova pomembna lastnost je topnostna primer v vodi, in kristalizacija. Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo elektronski par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par. Mill Valley, CA; Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne.

Iz Wikipedije, proste enciklopedije. V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4.

Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine.

Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Klastri so skupki med seboj povezanih atomov, ki jih najdemo v vseh razredih kemijskih spojin.

Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov.

Faculty of Science and Education – Anorganska kemija 2

V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Natrijev in kalijev klorid qnorganska pomembna elektrolitaadenozin-5′-trifosfat ATP kemijs multifunkcionalni nulkeotid in koencim in pomemben posrednik pri medmolekularnem prenosu energije [2]polifosfati pa skupaj s sladkorji tvorijo hrbtenico DNA.

Umetno proizvedeni so tudi nekateri katalizatorjina primer vanadijev V oksid V 2 O 5 in titanov III klorid TiCl 3 ter nekateri reagenti v anlrganska kemiji, na primer litijev aluminijev hidrid LiAlH 4 in Grignardovi reagenti. Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija.

  CPD ONLINE 692 509 PDF

Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Mehanizmi rakcij glavnih skupin elementov zajemajo predvsem elemente iz Prehodne kovine skoraj brez izjeme reagirajo z majhnimi molekulami, na primer COH 2O 2 in C 2 H 4kar ima velik industrijski pomen. V ta razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, jemija kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji.

Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah.

anorganska kemija

Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim anorgnaska in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije. Imenski prostori Stran Pogovor. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Velike klastre bi torej lahko opisali kot skupek med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo.

Pomembnost anorganske kemije in anorganskih sintez sta dokazala Anorganskaa Bosch in Fritz Haberki sta v zgodnjih Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih teorij so izjemno pomembne izjeme. Osnovni principi anorganske kemije so seveda enaki. Prehodne kovine so dobro zastopane v kemiji kompleksnih spojin.